't DOK is een bureau dat orthopedagogische begeleiding, diagnostisch onderzoek en scholing biedt. We begeleiden kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Daarnaast bieden we ouders en leerkrachten ondersteuning. We werken zowel vanuit een orthopedagogische als een psychologische achtergrond.