Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek of sociaal-emotioneel onderzoek. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats om de vraagstelling helder te krijgen. Na het onderzoek worden de resultaten en adviezen met de betrokkenen besproken.