Remedial teaching (specialisme dyslexie)

In de begeleiding van leerlingen ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht in eigen leerproblemen en het ontwikkelen van strategieŽn. We werken met verschillende methodes afhankelijk van de sterke en zwakke kanten van het kind. De begeleiding kan eventueel ook op school plaatsvinden.