De spelkist

De spelkist is een methode om kinderen werkwoordspelling aan te leren. Kinderen onthouden beter als er op meerdere aspecten van het geheugen een beroep wordt gedaan. Bij het werken met deze methode wordt niet alleen een beroep gedaan op het auditieve geheugen (zoals bij de meeste gangbare methodes) maar ook op het visuele geheugen en (uniek bij deze methode) op het motorische geheugen.
Wat vaak gebeurt bij het aanleren van de werkwoordspelling is dat kinderen de regels voor de verschillende tijden door elkaar gaan halen. Door de tijden een eigen kleur in het schema te geven zijn de verschillen duidelijk en overzichtelijk.
Veel bestaande schema's voor de werkwoordspelling zijn onnodig ingewikkeld. Het schema in deze methode beperkt zich tot drie mogelijkheden. Het kind stelt zich de volgende vraag: is het werkwoord dat ik moet schrijven een tegenwoordige tijd, een verleden tijd of is het een voltooid deelwoord? Vervolgens moet de stam worden opgeschreven op het witte gedeelte (whiteboard) en de laatste stap is het aanleggen van de magneet (magneten).
Een van de grootste problemen bij het aanleren van de werkwoordspelling is dat het zo droog en zo saai is. Kinderen hebben er al snel een hekel aan. Met deze methode wordt het voor kinderen leuk. De ervaring leert dat het aanleggen van de magneten, het schrijven met de stift en het wissen met de wisser de kinderen enthousiast maakt. www.DeSpelkist.nl