Door bijvoorbeeld dyslexie, faalangst of beperkte sociale vaardigheden, ondervinden kinderen en jongeren belemmeringen in hun ontwikkeling. We leren de kinderen en jongeren gebruik te maken van hun sterke kanten en om te gaan met hun minder sterke kanten. Ons uitgangspunt is het inzichtelijk maken van het probleem en daarbij het aanleren of verbeteren van praktische vaardigheden om er beter mee om te gaan.